Konferencje i seminaria naukowe

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” organizowana w Lublinie w dniach 17-18 marca 2018 r.  Rejestracja prowadzona jest do 20 lutego 2018 r . Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: http://www.konferencja-tygiel.pl/ 

Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych "Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii" organizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dniach 25-26.10.2018 r. w Lublinie

Uniwersalizm pracy ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ.PRACA JAKO WYZNACZNIK EGZYSTENCJI CZŁOWIEKA" organizowana przez Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniach 24-25 maja 2018 r. w Krakowie.

IV Poznańskie Forum Dyskusyjne Lifelong Learning

IV Poznańskie Forum Dyskusyjne  Lifelong Learning, "Uniwersytet wobec nowych wyzwań. Od University LLL  do  LLL Universty" organizowane przez  Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu  Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5 kwietnia 2017 roku w  Poznaniu.

Konferencja Nauka - Edukacja - Rynek pracy

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: NAUKA – EDUKACJA - RYNEK PRACY „INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI” organizowana pod patronatem honorowym KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN, 25-27 kwietnia 2017 r., Koszalin i Unieście.

Adult learning & communities in a world on the move: between national tensions and transnational challenges

European Research Conference “ADULT LEARNING & COMMUNITIES IN A WORLD ON THE MOVE: BETWEEN NATIONAL TENSIONS AND TRANSNATIONAL CHALLENGES”, may 25-27, 2017 r., Wrocław.

11th International Scientific Conference Society. Integration. Education

11th International Scientific Conference „SOCIETY. INTEGRATION.  EDUCATION”, may 26-27, 2017 r., Rezekne, Latvia.

III Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny

III Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny „DOROŚLI W EDUKACJI NOWE KONTEKSTY, ODMIENNE PERSPEKTYWY, INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA”, 12-13 czerwca 2017 r., Warszawa.

  • [pdf, 280.31 kB]

IV Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny

IV Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny „PROFESJOLOGIA I ERGONOMIA W KONTEKŚCIE NAUK O PRACY PROFERG 2017”, 19-20 czerwca 2017 r., Zielona Góra.

Forum Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie

VII NAUKOWE FORUM POLSKO-UKRAIŃSKIE/UKRAIŃSKO-POLSKIE „EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI”, organizowane pod patronatem honorowym JM Rektora UKW prof. Jacka Woźnego oraz KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN 18-21 września 2017 r. Bydgoszcz.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00